Överaktiv blåsa, det vill säga trängningar med eller utan urinläckage, förekommer hos både män och kvinnor och är ett problem som kan behandlas med hjälp av livsstilsförändringar och läkemedel. Behandling med läkemedel är aktuellt främst vid trängnings- och blandinkontinens där blåsträning inte gett effekt. Om du står i begrepp att behandlas med läkemedel är det viktigt att du och din läkare noggrant går igenom olika behandlingsalternativ samt vad du kan förvänta dig utav dem. Det är också viktigt att du är motiverad att fullfölja din behandling när du väl påbörjat den. Observera att läkemedelsbehandling oftast kombineras med blås- och bäckenbottenträning för att uppnå så bra blåskontroll som möjligt.

Antimuskarina läkemedel
En typ av läkemedel mot trängningsinkontinens som funnits i många år är så kallade antimuskarina läkemedel. Dessa gör trängningarna mildare och färre. Du får även lättare att hålla dig och därmed minskar risken för urinläckage. Läkemedlet fungerar genom att förhindra musklerna i blåsan från att ständigt dra sig samman vilket dämpar trängningarna och den plötsliga känslan av att du måste gå på toaletten. Blåsan blir lugnare och du kan känna dig tryggare i din vardag.

Vid medicinsk behandling med antimuskarina läkemedel påverkas muskarinreceptorerna som sitter i urinblåsan. Dessa receptorer finns även på andra ställen i kroppen, bland annat i mag-tarmkanalen och i spottkörtlarna, varför biverkningar som muntorrhet eller förstoppning kan förekomma.

Ofta börjar man behandla i 1-2 månader för att se om läkemedlet hjälper. Om det har effekt, vilket många gånger kan visa sig redan efter några dygn, fortsätter behandlingen i månader eller år.
Läkemedel är inte tänkt att tas för säkerhets skull när man ska ut och handla eller gå på bio, utan något som ska tas kontinuerligt och enligt ordination från din läkare.

Tillsammans med blås- och bäckenbottenträning har läkemedel ofta god effekt. Det finns olika läkemedel inom denna läkemedelsgrupp med skiftande effekt och biverkningar, men den vanligaste förekommande biverkningen för denna typ av läkemedel är muntorrhet. Prata med din läkare för mer information.

Andra typer av läkemedel
Nuförtiden finns fler alternativ till antimuskarina läkemedel med gemensamt att de försöker lugna blåsan, minska trängningsfrekvensen och antalet läckage och/eller toalettbesök per dygn. Den här typen av läkemedel verkar genom att ha effekt på andra slags receptorer* i urinblåsan än vad antimuskarina läkemedel har, vilket även innebär andra slags biverkningar. Denna typ av läkemedel ger inte muntorrhet och förstoppning i samma omfattning som de antimuskarina läkemedlen.

*Receptorer är en slags signalmottagare i cellerna. 

Injektionsbehandling
Patienter som upplever väldigt stora besvär och som inte får tillräcklig effekt av någon av ovanstående tablettbehandlingar har möjlighet att få läkemedel injicerat i blåsan. Behandlingen sker inne på sjukhus hos en specialist, oftast en urolog. Detta läkemedel förhindrar överföringen av signaler till cellen och kan på så vis lugna den överaktiva blåsan. Injektionerna sker efter utredning hos din läkare och man kan behöva upprepa behandlingen, i regel 2 behandlingar om året. Många patienter upplever en stor förbättring och de vanligast förekommande biverkningarna från denna behandling är urinvägsinfektioner och urinretention (svårigheter att tömma blåsan).

Östrogen
Östrogen som ges i form av kräm eller slidpiller gör slemhinnorna i underlivet mjukare. Man har inte kunnat påvisa någon säker effekt av östrogenbehandling, men vid trängningsinkontinens ges i regel så kallade lågpotenta östrogener som kan minska besvär som sveda och även i viss mån trängningar.

Läkemedel vid godartad prostataförstoring (BPH)

Alfareceptorblockerare
Alfareceptorblockerare ger symtomlindring vid behandling av godartad prostataförstoring (BPH). Alfareceptorer finns i urinblåsan, urinröret och i prostatan. Läkemedlet gör att musklerna i prostatan kan slappna av och att urinröret inte kläms åt vilket i sin tur leder till förbättrad blåstömning. Effekten av läkemedlet kommer inom två till fyra veckor. Biverkningar som nästäppa, yrsel och trötthet kan uppkomma men går ofta över efter en tids behandling.

5-alfa-reduktashämmare
Denna typ av läkemedel påverkar hormonerna i prostatakörteln och minskar storleken på den förstorade prostatan och därmed även symtomen. 5-alfa-reduktashämmaren har effekt efter tre till sex månader och minskar risken för en framtida prostataoperation. Biverkningar i form av impotens och minskad sexlust kan förekomma, men biverkningarna försvinner när behandlingen avslutats.

Även om en man drabbats av godartad prostataförstoring så behöver inte alla symtom komma från prostatan. En del män har till exempel både svårigheter med att börja kissa, vilket beror på prostatan, och springer på toaletten ofta, vilket kan bero på urinblåsan. I dessa fall kan en kombinationsbehandling med flera olika läkemedel vara aktuell. Kom ihåg att ta upp och diskutera alla dina eventuella symtom med din doktor så att du kan få en så bra behandling som möjligt.

Våga fråga!
Vill du veta mer om de läkemedel vi gått igenom eller har frågor och funderingar kring din egen behandling, råder vi dig till att prata med din läkare.


Om du får biverkningar av din medicin, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att ge mer information om säkerheten hos detta läkemedel.Astellas Pharma AB, Box 21046, 200 21 Malmö, Tel. 040-650 15 00, Fax 040-650 15 01, www.astellas.se, info.se@astellas.com, 
Sidkarta | Policy för cookies | Villkor och regler för användning | Policy för integritet på webbplatser