Överaktiv blåsa och inkontinens påverkar oss på många olika plan i livet. Något det inte talas om så ofta är sexualiteten. Det är väldigt vanligt att problem med blåsan påverkar sexlivet negativt. Hos vissa kanske lusten försvinner helt medan det hos andra finns en föreställning om att partnern inte vill. Det är därför viktigt att prata öppet om dina rädslor med den du lever ihop med. Ett problematiskt sexliv är en anledning så god som någon för att ta mod till sig och våga söka hjälp för sina besvär. Det är onödigt att lida i det tysta när det finns hjälp att få!

Fakta, tips och tricks
  • Av de kvinnor som läcker urin under sex beräknar man att två tredjedelar läcker vid penetrering och en tredjedel vid orgasm.
  • En del upplever att trängningskänslorna ökar när penis stöter emot slidans framvägg. Att prova sig fram till en samlagsställning där trycket minskar kan eventuellt hjälpa.
  • Det kan underlätta att kissa alldeles innan sex.

Källa: RFSUAstellas Pharma AB, Box 21046, 200 21 Malmö, Tel. 040-650 15 00, Fax 040-650 15 01, www.astellas.se, info.se@astellas.com, 
Sidkarta | Policy för cookies | Villkor och regler för användning | Policy för integritet på webbplatser