Corinne Pedroletti
Corinne Pedroletti är överläkare och gynekolog vid Kvinnokliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Här berättar hon om hur en utredning av överaktiv blåsa och urininkontinens går till.

Kartläggning av din sjukdomshistoria
Under besöket ställer läkaren frågor om dina besvär. Frågorna handlar om din allmänna hälsa, hur mycket du väger och om du röker eller ej. Doktorn är också intresserad av att få reda på om du lider av någon sjukdom, äter medicin, har genomgått några operationer, hur många graviditeter och förlossningar du varit med om och om du har kommit in i klimakteriet eller inte. Ytterligare faktorer som störd tarmfunktion (t.ex. förstoppning), framfall och sexuella problem förekommer ofta vid överaktiv blåsa och urinläckage. Även om du kanske uppfattar vissa av frågorna som väl privata eller ovidkommande, är de viktiga för att läkaren ska kunna få en uppfattning om hur och i vilken grad dina besvär påverkar dig och vad du förväntar dig av behandlingen.

Allmän undersökning
Den allmänna undersökningen inkluderar längd och vikt. Läkaren lyssnar på hjärta och lungor samt känner på magen. Ibland kontrolleras nervfunktionen med enkla tester på mottagningen.

Gynekologisk undersökning
Doktorn kontrollerar slemhinnorna i underlivet samt att du kan knipa med dina bäckenbottenmuskler. När du hostar och krystar bedöms stödet för urinröret och urinblåsan. Slutligen utesluter läkaren framfall och andra sjukdomar i din livmoder och dina äggstockar.

Urinanalys
Förmågan att tömma urinblåsan kontrolleras med hjälp av ultraljud eller via tappning med kateter efter att du har varit på toaletten. Urinen analyseras avseende förekomst av blod och bakterier.

Urinmätning
Den här mätningen görs oftast hemma under två dygn. Du uppmanas då att ange tidpunkt för toalettbesök och att mäta upp hur mycket du kissar varje gång. Detta ger läkaren en uppfattning om hur väl din urinblåsa fungerar.

Läckagemätning
Genom att väga bindor före och efter användning kan läkaren se hur mycket du läcker och i vilka situationer du läcker. Mätningarna kan göras i samband med ett mottagningsbesök eller hemma under två dygn.


Astellas Pharma AB, Box 21046, 200 21 Malmö, Tel. 040-650 15 00, Fax 040-650 15 01, www.astellas.se, info.se@astellas.com, 
Sidkarta | Policy för cookies | Villkor och regler för användning | Policy för integritet på webbplatser