Lars Henningsohn
Vad händer egentligen när man hamnar hos urologen för utredning och undersökning av urinvägarna? Och är det verkligen bara män som får träffa urologer? Vi lät Lars Henningsohn, lektor och överläkare i urologi vid Urologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, svara på några frågor.

Vem får träffa en urolog?
– Som urolog tar man hand om patienter med sjukdomar i urinvägar och könsorgan hos män, och urinvägar hos kvinnor. Kvinnor med symtom från urinvägarna går ofta till sin gynekolog som också har utbildning för att ta hand om vanliga sjukdomar i nedre urinvägarna. Därför förknippas vi urologer ofta med manliga sjukdomar men vi tar alltså också hand om kvinnor.

Vad gör man hos dig?
– När en man eller kvinna med besvär från sina urinvägar kommer till mig som urolog börjar vi med en noggrann sjukhistoria där de aktuella besvären/symtomen står i fokus. Bakgrundsfaktorer, livsstil, andra sjukdomar och aktuell medicinering kan vara viktigt att diskutera eftersom det finns många orsaker till symtom från urinvägarna. Symtomen vi efterfrågar brukar delas in i symtom under själva vattenkastningen (tömningssymtom) eller under lagringen av urin i urinblåsan (lagringssymtom). Ibland framkommer något annat viktigt symtom som vanligtvis måste följas upp på sitt alldeles egna sätt, till exempel synligt blod i urinen.
Vi urologer förknippas ofta med manliga sjukdomar men vi tar alltså också hand om kvinnor.

– För att få en så bra bedömning som möjligt av besvären brukar man som patient ha fått fylla i ett självskattningsformulär om sina symtom och en urinmätningslista där man under två dygn noterar varje gång man kissat, hur mycket man kissat och om man noterat något särskilt som t.ex. läckage. Ett finurligt mått på hur bra stråle man har är att ta tid på hur fort man kan kissa 1 dl urin, den första decilitern. Tar det längre tid än 12-15 sekunder är det vanligaste problemet att något hindrar utflödet som exempelvis en förstorad prostata.

– Eftersom det sällan är farligt med symtom från nedre urinvägarna så ingår en bedömning av hur mycket besvär man upplever av sina symtom – en så kallad livskvalitetspåverkansbedömning. Tycker man att besvären påverkar ens liv försöker vi alltid göra allt som går för att lindra dessa. I det här läget brukar vi urologer ha en ganska bra uppfattning om orsaken till besvären så nu gäller det att påbörja själva undersökningen.

Hur går undersökningen till?
– Vi känner på prostatan på alla män med urinvägsbesvär för att få en bedömning av storleken och om den innehåller några knölar som kan leda till ytterligare speciell utredning. Urinsticka och eventuellt urinodling görs också ofta eftersom infektioner i urinvägarna är så pass vanliga. Ibland tar vi också enklare blodprover, allmänna prover, njurfunktionsprover och infektionsblodprover för att hitta orsaken till besvären. En vanlig men också viktig undersökning är att utesluta att en större mängd urin står kvar i urinblåsan efter att man borde ha kissat ut all urin – en så kallad residualurinmätning. Denna görs idag vanligen med hjälp av en speciell ultraljudsapparat som man lägger på magen över urinblåsan. Vid stora mängder kanske urinblåsan måste få tömningshjälp med en kateter.

– Som urolog tittar vi gärna in i urinröret och urinblåsan med en liten kikare. Genom detta så kallade cystoskop kan vi då se insidan av dessa organ för att komma närmare lösningen och vilken behandling som lämpar sig bäst i varje enskilt fall. Idag görs de flesta cystoskopi-undersökningar med tunna och mjuka/böjliga instrument. Om vi tror att prostatan kan vara orsaken använder vi oss av en annan ultraljudsapparat genom ändtarmen, som ser prostatan mycket bra. Då kan man både mäta storleken och se eventuella vävnadsförändringar.

– I vissa speciella fall måste vi kontrollera funktionen av nedre urinvägar (urinrör och urinblåsa) med hjälp av tryckmätningar och flödesmätningar genom speciell apparatur. Dessa undersökningar görs av specialutbildade sjuksköterskor, så kallade uroterapeuter, och undersökningarna kallas urodynamiska undersökningar.

I det här läget brukar vi nu ha så pass mycket på fötterna att vi kan ställa en diagnos och påbörja den bästa möjliga behandlingsmetoden i samråd med den enskilda patienten.


Astellas Pharma AB, Box 21046, 200 21 Malmö, Tel. 040-650 15 00, Fax 040-650 15 01, www.astellas.se, info.se@astellas.com, 
Sidkarta | Policy för cookies | Villkor och regler för användning | Policy för integritet på webbplatser