Inom vården finns det många som jobbar med och har kunskap om blåsan. Några exempel är distriktssköterskor, distriktsläkare, gynekologer, uroterapeuter, urologer, barnmorskor och sjukgymnaster. De finns utspridda på vårdcentraler, kontinensmottagningar, mödravårdscentraler, urologmottagningar och gynekologmottagningar.

Kontinensmottagning
En mottagning med specialistutbildade sjuksköterskor, läkare och sjukgymnaster kan kallas både kontinens-, inkontinens- och uroterapimottagning. Här utreds och behandlas patienter med till exempel överaktiv blåsa. Kontinensmottagningar kan finnas på sjukhus och vårdcentraler. Uroterapeut kallas de barnmorskor, sjuksköterskor eller sjukgymnaster som specialiserat sig på blåsans och tarmens funktionsstörningar. Uroterapeuter finns oftast på alla större sjukhus samt inom primärvården och har som uppgift att utreda, hjälpa och stötta patienter med överaktiv blåsa och andra blåsrelaterade problem.

Urolog
En urolog är en specialistläkare med kunskaper om allt som omfattar de manliga och kvinnliga urinvägarna (njurarna, urinledarna, urinblåsan, urinröret) samt de manliga fortplantningsorganen. Urologen har även insikt i andra specialiteter såsom internmedicin, barnurologi, gynekologi och övriga närliggande specialiteter. Urologin ställer även krav på kirurgiska färdigheter. Här kan du läsa om vad som sker när du träffar en urolog för dina urinvägsbesvär.

Gynekolog
Gynekologi betyder läran om kvinnosjukdomar, och en gynekolog är en läkare med specialistutbildning inom gynekologi. Detta är ett brett område som omfattar alltifrån det som vi främst förknippar gynekologer med – graviditet och förlossning (obstetrik), könssjukdomar och funktionsstörningar, till kunskap om behandling i bäckenbotten och de nedre urinvägarna. Här kan du läsa om vad som sker när du träffar en gynekolog.


Astellas Pharma AB, Box 21046, 200 21 Malmö, Tel. 040-650 15 00, Fax 040-650 15 01, www.astellas.se, info.se@astellas.com, 
Sidkarta | Policy för cookies | Villkor och regler för användning | Policy för integritet på webbplatser